Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
World Ballet Grand Prix Norway 2023

Plakat for start av registrering for WBGP Norway 2023 i Hamar kulurhus.