VILKÅR OG PERSONVERN

DEN NORSKE BALLETTSKOLE & AKADEMI AS (DNBS&A)

VILKÅR FOR PÅMELDING

Kun foresatte eller myndige personer kan fylle ut skjema for påmelding.Ved å sende inn påmeldingsskjemaet, godtar man skolens vilkår og de regler som til enhver tid gjelder, eksempelvis regler om smittevern.


Etter korrekt utfylt påmeldingsskjema, vil en automatisk bekreftelse komme på epost. (Husk å se i spam eposten din dersom du ikke mottar det i din vanlige innboks.) Når kursstart nærmer seg, vil mer informasjon komme fra DNBS&A sin administrasjon. Epostadressen og mobiltelefonnummer må være rett i påmeldingsskjemaet da fakturering, bekreftelse for påmelding og annen informasjon sendes til oppgitt epostadresse eller på SMS.


Påmelding til kurs er bindende og gjelder for et semester, med unntak av Musikalgruppa og Profesjonell Elitetrening. Påmelding til Musikalgruppa og Profesjonell Elitetrening er for et helt år (høst/vårsemester) og det er betalingsplikt for både høst og vårsemesteret.


Vi har semesterstart kampanjer med gratis prøvetimer for nye elever, ta kontakt med ledelsen. Refusjon av søsken- og vennerabatt har vi også på de fleste kurs, med unntak av Musikalgruppa og Profesjonell Elitetrening. Kontakt ledelsen for refusjon: 1 venn/søsken 250 kr, 2 venner/søsken 500 kr, 3 venner/søsken 800 kr.

Utenom kampanjene har vi følgende regler: Avmelding fritar ikke for betaling av semesteravgift. Hvis en elev slutter etter to treninger, vil kursavgiften refunderes med fradrag av administrasjonskostnader og kurskostnader for de to treningene med Kr. 400,-. Slutter en elev etter tre treninger, vil det ikke bli gitt noen refusjon av kursavgiften. Starter en elev trening etter ordinær semesterstart, vil full semesteravgift bli fakturert.


All avmelding fra kurs må gjøres skriftlig til DNBS&A per epost (post@dnbs.no).


Eventuelle endring av kontaktinformasjon, eksempelvis adresseendring, e-post eller nytt telefonnummer, meldes skriftlig inn pr epost til post@dnbs.no.


Dersom det er få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller kurset slås sammen med et annet kurs.


Semesteret varer i 15 uker, om ikke annet er oppført, og følger skolens ferier og fridager.


Kursene har ulike priser. Priser, informasjon om kursene, søskenrabatt og kursrabatt ved deltakelse på flere kurs ligger på nettsiden dnbs.no. Masterclass, Musikalgruppa og Profesjonell elitetrening for våre Talentgrupper i klassisk ballett, hjemler ikke rabatt.


Hvis en elev bytter kurs, vil en eventuell differanse i kurspris faktureres eller krediteres.


Elever som møter opp på et kurs ved semesterstart og som har vært elever ved tidligere kurs, regnes automatisk som elever ved kurset og vil bli fakturert for det nye kurset.


Eleven trener på eget ansvar. DNBS&A har ikke forsikringsansvar hvis skader skulle oppstå under undervisning eller forestilling.


DNBS&A forbeholder seg retten til å anvende bilder til websider, program, media og lignende i forbindelse med driften av DNBS&A.


Det gis ikke honorar til eleven/elever som stiller på oppdrag for DNBS&A. Et eventuelt honorar tilfaller DNBS&A.


En attest fra DNBS&A vil faktureres med en kostnad på 250 kroner.


Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn


DNBS&A ønsker å ha et ansvarlig forhold til hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre elever på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. DNBS&A har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre pedagoger, veiledere, frivillige og foresatte av barn i DNBS&A.


Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser. Det er en god praksis å alltid spørre om lov før bildet eller film tas.


Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene eller filmen før de publiseres. Dersom de som er avbildet, er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.


DNBS&A retningslinjer:


Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal det overstyre foreldrenes ønske om publisering.

Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Bilde av nakne barn skal aldri tas og det skal vises varsomhet med å ta bilder av lettkledde barn. Ballettdrakt eller kostyme defineres ikke som lettkledd. Det skal vises måtehold med bruk av fullt navn.

Dersom et samtykke trekkes tilbake skal bilder og film som er publisert slettes.


Det kan leses mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no: https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barnunge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/


På dubestemmer.no kan det leses mer om barn og unges personvern og hvordan man kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie:http://www.dubestemmer.no/voksne/foresattPERSONVERNERKLÆRING

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av DNBS&A behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.

Innen den behandlingsansvarliges egen virksomhet har alle ansatte tilgang til personopplysningene.


Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om:

Ansatte og søkere til stillinger: Navn, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kontonummer, andre nødvendige skatteopplysninger, CV.

2. Dansere/elever/studenter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.

3. Andre kontakter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, tittel, arbeidssted, adresse, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse.


FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:

Ansatte og søkere til stillinger: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver, behandle ansettelses-/oppdragssøknader.

2. Dansere/Elever/studenter: Mottak og behandling av, søknader om elevplass, utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.

3. Andre kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.


GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:

Pkt. 1: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og rettslig forpliktelse (Art 6 (c), 6 (f) og 9 (d)).

Pkt. 2–3: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og samtykke (Art 6 (a)).

Pkt. 4: Oppfyllelse av avtale (GDPR Art 6 (b), 6 (f) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.


Innhenting av personopplysninger

DNBS&A innhenter ikke informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.

Personopplysningene er hentet fra:

Ansatte og søkere til stillinger: Den registrerte selv, offentlige etater som f. eks. skatteetaten og NAV.

2. Dansere/elever/studenter: Den registrerte selv.

3. Andre kontakter: Den registrerte selv.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Den registrerte selv.


UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til:

Ansatte og søkere til stillinger: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

2. Dansere/elever/studenter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

3. Andre kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.


SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil ti år, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav som følger av loven. For øvrig gjelder følgende:

Ansatte og søkere til stillinger: Så lenge ansettelsesforholdet varer etter at søknaden er ferdigbehandlet.

2. Dansere/elever/studenter: Så lenge danseren/studenten er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.

3. Andre kontakter: Så lenge samarbeidspartneren er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Så lenge den registrerte er ansatt i DNBS&A eller er i et relevant forhold og inntil avgitt samtykke trekkes.


RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.


KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: irene@dnbs.no

Irene Jansson Grenseveien 32 A

0571 Oslo