Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år

VILKÅR OG PERSONVERN

DEN NORSKE BALLETTSKOLE & AKADEMI AS (DNBS&A)

VILKÅR FOR PÅMELDING

Påmelding

Kun foresatte eller myndige personer kan fylle ut skjema for påmelding.Ved å sende inn påmeldingsskjemaet, godtar man skolens vilkår og de regler som til enhver tid gjelder, eksempelvis regler om smittevern.


Etter korrekt utfylt påmeldingsskjema, vil en automatisk bekreftelse komme på e-post. (Husk å se i spam eposten din dersom du ikke mottar det i din vanlige innboks.) Når kursstart nærmer seg, vil mer informasjon komme fra DNBS&A sin administrasjon. Epostadressen og mobiltelefonnummer må være rett i påmeldingsskjemaet da fakturering, bekreftelse for påmelding og annen informasjon sendes til oppgitt epostadresse eller på SMS.


Påmelding til kurs er bindende og gjelder for et semester, med unntak av Musikalgruppa, Musikalgruppa Aspirant og Profesjonell Elitetrening. Påmelding til disse partiene er for et helt år (høst/vårsemester) og det er betalingsplikt for både høst og vårsemesteret.


Elever som møter opp på et kurs ved semesterstart og som har vært elever ved tidligere kurs, regnes automatisk som elever ved kurset og vil bli fakturert for det nye kurset.

Bytte av kurs

Hvis en elev bytter kurs, vil en eventuell differanse i kurspris faktureres eller krediteres.


Priser

Kursene har ulike priser. Priser, informasjon om kursene og kursrabatt ved deltakelse på flere kurs ligger på nettsiden dnbs.no.

Rabatter

Vi har rabatter for kjøp av to eller flere kurs. 2 kurs gir 200kr rabatt, 3 kurs gir 330 kr rabatt og 4 kurs gir 500 kr rabatt. Dersom totalsummen blir 15 000 kr eller mer gir dette automatisk 500 kr rabatt. Denne rabatten er ment for å senke kursavgiften noe for familier der en elev deltar på mange kurs hos oss eller har flere barn på kurs hos oss. Rabatten gjelder derfor per husstand. Venner kan ikke slå seg sammen for å få rabatt. Rabatten gjelder kun dersom kursene bestilles samtidig. Max rabatt per husstand er 500 kr, så dersom vi oppdater at det har blitt gjort flere bestillinger for å oppnå høyere rabatt sender vi faktura på rabattbeløpet. Dersom en elev slutter og vi refunderer kursbeløp vil rabatten bli trukket fra. 

Masterclass og Profesjonell elitetrening for våre Talentgrupper i klassisk ballett, hjemler ikke rabatt.


Gratis prøvetime

Vi har, ved semesterstart, kampanjer med gratis prøvetime for nye elever, ta kontakt med ledelsen for å avtale. 

Det er også mulig underveis i semesteret å ta kontakt på post@dnbs.no også for gratis prøvetime for nye elever.


Avmelding av vanlige semesterkurs

Utenom kampanjene har vi følgende regler: 

Avmelding fritar ikke for betaling av semesteravgift. Hvis en elev slutter etter to treninger, vil kursavgiften refunderes med fradrag av administrasjonskostnader og kurskostnader for de to treningene med Kr. 400,-. Slutter en elev etter tre treninger, vil det ikke bli gitt noen refusjon av kursavgiften. Starter en elev trening etter ordinær semesterstart, vil full semesteravgift bli fakturert.


All avmelding fra kurs må gjøres skriftlig til DNBS&A per epost (post@dnbs.no).

Avmelding av sesongkurs

Ved avmelding innen en uke før kursstart refunderer DNBS&A kursavgiften med unntak av 150 kr i administrasjongebyr som også dekker at du har sikre din plass på kurset. Senere avmelding enn dette krever legeerklæring for å få refusjon, da også med unntak av 150 kr. Dette gjelder for alle kurs som defineres som sesongkurs for eks. i vinterferie, påskeferie, sommerferie og høstferie.

Kommunikasjon

DNBS&A sender mail med informasjon til epostadressene som registreres ved påmelding. Her kommer det vitkig infomrasjon om kurset gjennom semesteret.

viktig informasjon gjennom semesteret legges også ut på siden Hva skjer? på dnbs.no.

Endringer

Eventuelle endring av kontaktinformasjon, eksempelvis adresseendring, e-post eller nytt telefonnummer, meldes skriftlig inn pr epost til post@dnbs.no.


Dersom det er få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller kurset slås sammen med et annet kurs. Dette gjelder både semesterkurs og sesongkurs.


Varighet

Semesteret varer i 14 uker, om ikke annet er oppført, og følger skolens ferier og fridager.

Musikalgruppa, Musikal junior og talentgruppene har 15 uker undervisning.

Oppstart etter kursstart

Det er mulig å melde seg på kurs hos oss etter kurset har startet, gitt at det er plass på kurset. Oppstart før vinterferie/høstferie behandles som ordinær oppstart. Dersom eleven starter etter vinterferie/høstferie vil vi kunne refundere for timene frem til elevens oppstart. Ved refusjon beholder DNBS&A 150 kr for å dekke andministrative kostnader.


Fakturagebyr

For å muliggjøre fleksible betalingsalternativer innfører vi, fra og med 26.01.24, et fakturagebyr på 50 kroner for spesialhåndterte fakturaer. Dette gjelder ikke for de faste fakturaene til talentgruppene, men for situasjoner som krever ekstra administrasjon, inkludert, men ikke begrenset til:


- Fakturering for kurs/tjenester som normalt sett betales via vår nettside.

- Fakturaer med tilpassede tjenester.

- Ordninger med delbetalinger eller andre spesielle betalingsløsninger.


Dette gebyret reflekterer de ekstra administrative kostnadene ved disse tjenestene.


Annet

Eleven trener på eget ansvar. DNBS&A har ikke forsikringsansvar hvis skader skulle oppstå under undervisning eller forestilling.

DNBS&A forbeholder seg retten til å anvende bilder til websider, program, media og lignende i forbindelse med driften av DNBS&A.


Det gis ikke honorar til eleven/elever som stiller på oppdrag for DNBS&A. Et eventuelt honorar tilfaller DNBS&A.


En attest fra DNBS&A vil faktureres med en kostnad på 250 kroner.

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn


DNBS&A ønsker å ha et ansvarlig forhold til hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre elever på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. DNBS&A har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre pedagoger, veiledere, frivillige og foresatte av barn i DNBS&A.


Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser. Det er en god praksis å alltid spørre om lov før bildet eller film tas.


Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene eller filmen før de publiseres. Dersom de som er avbildet, er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.


DNBS&A retningslinjer:

Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal det overstyre foreldrenes ønske om publisering.

Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Bilde av nakne barn skal aldri tas og det skal vises varsomhet med å ta bilder av lettkledde barn. Ballettdrakt eller kostyme defineres ikke som lettkledd. Det skal vises måtehold med bruk av fullt navn.

Dersom et samtykke trekkes tilbake skal bilder og film som er publisert slettes.


Det kan leses mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no: https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barnunge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/


På dubestemmer.no kan det leses mer om barn og unges personvern og hvordan man kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie:http://www.dubestemmer.no/voksne/foresattPERSONVERNERKLÆRING

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av DNBS&A behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.

Innen den behandlingsansvarliges egen virksomhet har alle ansatte tilgang til personopplysningene.


Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om:

Ansatte og søkere til stillinger: Navn, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kontonummer, andre nødvendige skatteopplysninger, CV.

2. Dansere/elever/studenter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.

3. Andre kontakter: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn og innmeldings- og utmeldingsdato.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, tittel, arbeidssted, adresse, kontonummer, telefonnummer og e-postadresse.


FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:

Ansatte og søkere til stillinger: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver, behandle ansettelses-/oppdragssøknader.

2. Dansere/Elever/studenter: Mottak og behandling av, søknader om elevplass, utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.

3. Andre kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Ubetaling av honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag i inn- og utland.


GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:

Pkt. 1: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og rettslig forpliktelse (Art 6 (c), 6 (f) og 9 (d)).

Pkt. 2–3: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og samtykke (Art 6 (a)).

Pkt. 4: Oppfyllelse av avtale (GDPR Art 6 (b), 6 (f) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.


Innhenting av personopplysninger

DNBS&A innhenter ikke informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider.

Personopplysningene er hentet fra:

Ansatte og søkere til stillinger: Den registrerte selv, offentlige etater som f. eks. skatteetaten og NAV.

2. Dansere/elever/studenter: Den registrerte selv.

3. Andre kontakter: Den registrerte selv.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Den registrerte selv.


UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til:

Ansatte og søkere til stillinger: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

2. Dansere/elever/studenter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

3. Andre kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Våre samarbeidspartnere for regnskap, revisjon, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og e-postsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.


SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil ti år, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav som følger av loven. For øvrig gjelder følgende:

Ansatte og søkere til stillinger: Så lenge ansettelsesforholdet varer etter at søknaden er ferdigbehandlet.

2. Dansere/elever/studenter: Så lenge danseren/studenten er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.

3. Andre kontakter: Så lenge samarbeidspartneren er aktiv og inntil avgitt samtykke trekkes.

4. Ansatte på festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Så lenge den registrerte er ansatt i DNBS&A eller er i et relevant forhold og inntil avgitt samtykke trekkes.


RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.


KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: irene@dnbs.no

Irene Jansson Grenseveien 32 A

0571 Oslo