...
Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år

Teater!

Teater! lærer elevene teaterøvelser og innlevelse i ord og bevegelse. Sceneglede og samarbeid står i fokus!

265a7823