Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år

MÅL & VISJON

BALLETT

Mål

  • Være en ledende skole for rekruttering og talentutvikling av unge norske dansere
  • Fremme tilrettelegging for unge norske talenter og arbeide for en helhetlig ballettutdannelse som en integrert del av vanlig skolehverdag
  • Bidra til å heve annerkjennelsen for ballett som kunstform, slik at alle som berøres – både fra perspektivet som tilskuer, som utøvende artist eller som elev under utdannelse – kan oppleve dybden av kvaliteter som kan verdsettes av ballettens flerfoldige aspekter
  • Videreføre den russiske ballettarv og forankre det russiske ballettsystemet i norsk ballettkultur, slik at norske talenter kan få anledning til å utdannes etter «Vaganova metodikken»
  • Være nyskapende og tilføre norsk ballett livskraft og nye impulser

Visjon

  • Være en ledende skole for utvikling av unge norske ballett talenter der helhet og individualitet ivaretas
  • Fremme samarbeid og være en inspirasjonskilde for det nasjonale/internasjonale ballettmiljøet
  • Være et kjernepunkt for den russiske ballettmetoden og utøvelse av denne i Norge
  • Være en drivkraft for samskaping i kryssningen av dansegenre og fremme individuell kreativitet og skaperkraft
  • Fremme en filosofi som ser ballett i en større kontekst og hele mennesket ivaretas