Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år


Bare lidenskap og hardt arbeid er nøklene til suksess.

DNBS&A gir deg muligheten!

SØKNADSSKJEMA

PROFESJONELL ELITETRENING, KLASSISK BALLETT

Oppstart uke 3 / 35

Kriterier for opptak:

Søknad og audition: Interesserte elever (deres foresatte) sender inn søknad som inkluderer audition.
Tidligere elever må også sende inn søknad og gebyret (300,-) gjelder kostymeavgift.

Forsinket søknad:

Det er mulig å sende forsinket søknad og få mulighet til sekundært opptak dersom det er plass og få mulighet til audition. Dersom man ikke kvalifiserer ut ifra profesjonelle kriterier, så kan det være mulig å få opptak som trainee dersom det er ledig plass.

Kriterier for opptak:

 • Godt fundament innen klassisk ballett
 • Inspirasjon, motivasjon og dedikasjon til å trene på elite nivå.
 • God musikalitet og fysikk, kunstnerisk innlevelse
 • God evne til å ta inn korreksjoner og koordinere nye bevegelser og koreografi.

Vurdering:

Søkerne vurderes ut ifra fysisk-, kreativt-, kunstnerisk- talent og motivasjon.

Søknaden gjelder for:

Alle som har en drøm om å bli ballettdanser og trene ballett på internasjonalt nivå.

Vedlegg:

Dokumentasjon, foto og film gjelder kun for søkere som ikke siste året har vært elev ved profesjonell elitetrening i ballett ved Den Norske Ballettskole & Akademi.

Ved flere eller større filer enn skjemaet tilsier, send link til YouTube, DropBox o.l. til post@dnbsa.no

Å være elev:

DNBS&A har flere elever som har fått jobb i Nasjonalballetten og andre internasjonale ballettkompanier og elever på flere av de internasjonale store ballettakademiene. Å være elev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sin profesjonelle elitetrening i ballett er både givende og krevende. Du får trene med topp kvalifiserte og dedikerte pedagoger og det er en dedikasjon som gir utvikling mot en profesjon innen klassisk ballett på internasjonalt nivå. Ved DNBS&A får du anledning til å fordype deg i klassisk ballett og utvikle deg som danser i et spennende og kreativt repertoire, og i undervisningen får du med deg en kultur og utvikler en sterk karakter som du vil ha glede av for resten av livet.

Dedikasjon til DNBS&A sitt utviklingsprogram:

Som eliteelev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sitt fulle utviklingsprogram er man også villig til:


 • Sommertrening i august (tilleggskostnad)
 • Prioritere undervisningen framfor annet med 15 ukers høst- og vårsemester som følger skolens ferier og fridager
 • Forestillinger i høstsemesteret og vårsemesteret
 • Delta på andre konkurranser nasjonale eller internasjonale ila året dersom du blir selektert til å representere DNBS&A. Det er svært viktig at konkurransen World Ballet Grand Prix Norway www.wbgpnorway.com i begynnelsen av juli legges av tid og penger til da hele året kuliminerer til den konkurransen (tilleggskostnad).
 • Sommertrening i juni forut for Valdres Sommerballett (tilleggskostnad).
 • Valdres Sommerballett siste uken i juni www.sommerballett.no (tilleggskostnad)
 • Representere på mindre oppdrag og oppvisninger

Vilkår og personvern:

Les mer om våre vilkår og personvern her.