Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år

MÅL OG VISJON

DNBS&A

MÅL

Vårt mål er å gi elever muligheten til å utvikle sitt iboende potensial av kreativitet, glede og individuelle talent i rammene av et inspirerende, dynamisk og positivt miljø med dedikerte pedagoger og medelever.

Vi ønsker å dele vårt engasjement og lidenskap for de forskjellige sjangrene innen danse- og teaterkunsten. Vi ønsker at møtet med DNBS – med mottoet «Happy on Stage!» – inspirerer til at barn og unge kan finne sin favoritthobby eller kjenne kallet til å satse på en karriere og utvikle sitt fulle potensiale ved DNBS.

VISJON

Visjonen til DNBS dreier seg om mer enn danse- og teater undervisning. Det er viktig å erfare at alt starter i en selv. Ved å utfordre seg selv i undervisningen, rustes man for suksess. Dette gjelder ikke bare som danser eller skuespiller, men i livet generelt.

For å skape og kunne presentere seg selv på en scene, kreves utvikling av alle livets grunnelementer, de intellektuelle, filosofiske, følelsesmessige og fysiske egenskaper. Det kreves egenskaper som mot, ydmykhet, selvinnsikt, tålmodighet, disiplin, tilstedeværelse. Iveren og skapergleden settes fri når man finner riktig uttrykksform og en sjanger som passer for sin individualitet.