Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år

DNBS&A Masterclass

DNBS&A Masterclass er sponset av Sparebankstiftelsen, Leif Høegh stiftelse og Bergesenstiftelsen. Det er et tilbud for selekterte talentfulle elever fra 15/16 år som satser fullt på ballett. Undervisningen er myntet på å forberede elevene i deres siste del av ballettutdannelse i innspurten mot profesjonell karriere. De forberedes til nasjonale/internasjonale ballettkonkurranser og auditions, opparbeider et spennende repertoire i ballett og moderne og rustes til en nasjonal/internasjonal karriere. Ta kontakt for opptak ved audition. Det er også mulig å søke om opptak som trainee.

Den Norske Ballettskole & Akademi samarbeider også med Akademiet.no

og tilrettelegger timeplanen for ballettrening ved DNBS&A Masterclass.

DNBS&A Masterclass gir i kombinasjon videregående skole ved Akademiet, full studiekompetanse.

Masterclass


Se her hva elev ved Heltberg private gymnas, nå Akademiet.no, sier om samarbeidet mellom Heltberg private gymnas og DNBS&A:


«Ønsker du å kombinere ballett på toppidrettsnivå med videregående skole?


På Heltberg Private Gymnas får du tilrettelagt studieløpet ditt slik at du kan kombinere det med toppidrett. Skolen er fleksibel med timeplan slik at du kan ta Masterclass-timer på dagtid uten å bekymre deg for fravær. Lærer er behjelpelig om du mister deler av forelesning grunnet trening. Ledelse og lærere er imøtekommende når det gjelder vurderinger, slik at skole ikke blir en stressfaktor i travle perioder med forestillinger og konkurranser. Heltberg bygger på Montessoripedagogikken hvor det frie mennesket er i sentrum. Derfor er det lagt opp til en del selvstudium, noe som i tillegg til fordypning gir fleksibilitet til å fordele arbeid mellom treningsøktene. Heltberg er en relativt liten skole, den er oversiktlig og antallet gjør at elever knytter nære bånd med både lærere og ledelse. Det er en god og nær følelse at ledelsen kan navn på alle elever og viser interesse for både skole og trening når de møter elevene i pauser. Elevene blir sett og møter forståelse og stort engasjement rundt satsingen sin. Lærere har høy utdannelse innenfor sine fagområder og flere er i tillegg Montessoriutdannet. Det er mange ulike linjer og fagkombinasjoner å velge mellom. Realfag er også fullt mulig å kombinere med ballettdansingen, noe som hører til sjeldenhet på danselinjer.

Heltberg og Den Norske Ballettskole og Akademi samarbeider om eleven. De viser felles forståelse for hver sin del av elevens utdannelse. Erfaringsmessig kan skoler utenfor ballettverden stå i kontrast til elitetrening. Det blir ofte problematisk med fravær knyttet til trening og forestillinger, og det er liten grad av fleksibilitet rundt innleveringer og prøver. Det er vanskelig å levere gode prestasjoner når en dras mellom to verdener. Det har vært støttende, befriende og trygt med et skolesystem som samarbeider og tilrettelegger for hver sin del av utdanningsløpet. I dette samarbeidet har vi fra første dag blitt møtt med åpne armer, høy grad av velvilje og fleksibilitet.

Vår datter har nå gjennomført med resultater som vi ikke tror hadde vært mulig på en skole som ikke hadde støttet opp under satsningen hennes. Hun har ikke opplevd stressende dager, men vært møtt med forståelse hos begge ledelsene og lærere som har engasjert seg, vært rause med frister og god dialog. Hun har fått frihet og tilpasninger som har gitt tid til å dyrke trening og fullføre en solid videregående utdannelse.


Vi, både elev og foreldre, vil varmt anbefale denne kombinasjonen. Det er et unikt opplegg vi ikke ser andre steder i landet. Muligheten til både akademisk og høy kunstnerisk utdannelse under samme paraply er en mulighet vi unner flere å få ta del i.

Den Norske Ballettskole og Akademi er banebrytende i sin utvikling av toppidrett kombinert med akademisk utdannelse på sitt høye nivå.

Hvis du vil satse på ballett og samtidig ønsker videregående skole i sekken er dette et trygt, solid og klokt valg! Lykke til, heldig er du som får denne muligheten!»

Tidligere talenter:


 • DNBS&A Masterclass elever 2015/2016. Kristine Moe, som fikk videre opptak på Vaganova Akademiet i St. Petersburg og som nå jobber ved Michailovsky teateret i St. Petersburg. Johanne Springer, som fikk opptak ved Det Statlige Ballett Akademiet i Perm.
 • DNBS&A Masterclass elever 2017/2018. Filippa Arntsen Vik, Josefine Heidel, som fikk opptak på ballett linjen ved Den kongelige Svenske Ballettskolen. Lydia Hatlø, som fikk jobb på Operaen i Kharkov, Ukraina. Rebekka Haukeland, som fikk opptak på moderne linjen ved Den Kongelige svenske Ballettskolen.
 • DNBS&A Masterclass elever 2018/2019: Seline Skjølaas Leupi, Filippa Artnsen Vik, Maria Myrhaug, Ole Johannes Slåttebrekk som fikk opptak på Bolsjoj akademiet, Universitetet i ballett i Sør Korea og Det Statlige Ballett akademiet i Perm, Russland, og KHiO. Han studerer nå på Bolsjoj akademiet. Maria Myrhaug studerer også på Bolsjoj akademiet.
 • DNBS&A Masterclass elever 2019/2020: Joakim Visnes, Elisabeth Vereide, Albertine Engelstad, Lucie Pilskog, Sara Iskov
 • DNBS&A Masterclass elever 2020/2021: Joakim Visnes, Ole Johannes Slåttebrekk, Coppelia Feline Alvefoss, Elizabeth Riley, Filippa Arntsen Vik, Ibeline Leversen. Ole Johannes har signert kontrakt med Nasjonalballetten UNG våren 2021. Elizabeth studerer videre ved English National Ballet School. Elisabeth Vereide studerer videre ved den Kunglige Svenska Balletskolan Stockholm
 • DNBS&A Masterclass elever 2021/2022: Joakim Visnes, Coppelia Feline Alvefoss, Eline Tolstrup Christensen, Ina Kjølner, Sunniva Nesheim Hjelle, Alma Kløvvik.
 • DNBS&A Masterclass elever 2022/2023: Denys Telesh, Petra Sørheim-Rensvik, Lycke Fossum, Molly Horn, Jenny Lee, Aniela Knutsen, Sunniva Hjelle. Sunniva har fått tilbud om studieplass på ballett utdannelsen ved Universitetet i Seoul, Korea. Denys fikk tilbud om studieplass på både Bolsjoj akademiet og Vaganova akademiet.
 • DNBS&A Masterclass elever 2023/2024: Petra Sørheim-Rensvik, Lycke Fossum, Molly Horn, Jenny Lee, Aniela Knutsen, Sunniva Hjelle, Elianne Eloisa Joseph, Maria Myran, Leah Isabella Lorentzen Pettersson, Masha Dragovic. Masha har fått opptak ved ballettskolen Lujo Davico High School i Beograd, Serbia som kandidat nr 2 med 298 av 300 poeng, Leah Isabella har fått opptak på Bottani Ballet Academy fra høsten hvor det blir ballett på fulltid. Sunniva og Petra er invitert til å representere Norge i Korea International Ballet Competition juni 2024.


Ta kontakt med ledelsen, Irene eller Siri, for mer informasjon.

SØKNADSSKJEMA PROFESJONELL ELITETRENING, KLASSISK BALLETT

Oppstart uke 3 / 35

For nye elever:

For nye elever er det er mulig å registrere seg for opptak til profesjonell elitetrening ved semesterstart, men også å få mulighet til sekundært opptak dersom det er plass løpende gjennom året. Dersom man ikke kvalifiserer ut ifra profesjonelle kriterier, så kan det være mulig å få opptak som trainee (og delta på undervisningen, uten repertoire til forestillinger) dersom det er ledig plass.

Kriterier for opptak:

 • Godt fundament innen klassisk ballett
 • Inspirasjon, motivasjon og dedikasjon til å trene på elite nivå.
 • God musikalitet og fysikk, kunstnerisk innlevelse
 • God evne til å ta inn korreksjoner og koordinere nye bevegelser og koreografi.

Vurdering:

Søkerne vurderes ut ifra fysisk-, kreativt-, kunstnerisk- talent og motivasjon.

Søknaden gjelder for:

Alle som har en drøm om å bli ballettdanser og trene ballett på internasjonalt nivå.

Vedlegg:

Dokumentasjon, foto og film gjelder kun for søkere som ikke siste året har vært elev ved profesjonell elitetrening i ballett ved Den Norske Ballettskole & Akademi.

Ved flere eller større filer enn skjemaet tilsier, send link til YouTube, DropBox o.l. til post@dnbsa.no

Å være elev:

Å være elev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sin profesjonelle elitetrening i ballett er både givende og krevende. Du får trene med topp kvalifiserte og dedikerte pedagoger, og dersom talentet og potensialet til elevene holder profesjonelle kriterier og kan utvikles i stor nok grad, så gir undervisningen utvikling mot en profesjon innen klassisk ballett på internasjonalt nivå. DNBS&A har elever i jobb ved Nasjonalballetten og andre internasjonale ballettkompanier, og elever er prisvinnere ved internasjonale konkurranser og får opptak ved flere av de store internasjonale ballettakademiene. Ved DNBS&A får du anledning til å fordype deg i klassisk ballett og utvikle deg som danser i et spennende og kreativt repertoire, og i undervisningen får du med deg en kultur og utvikler en sterk karakter som du vil ha glede av for resten av livet, med overføringsverdier til alle livets områder. 

Dedikasjon til DNBS&A sitt utviklingsprogram:

Som eliteelev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sitt fulle utviklingsprogram dedikerer man seg til skolens liv og kunstneriske program, der skolen og pedagogene investerer arbeid og energi i elevene som innstuderer repertoire til forskjellige anledninger. Det forventes at elevene ved profesjonell elitetrening deltar på skolens årshjul med program:


 • Sommertrening i august (tilleggskostnad)
 • Prioritere undervisningen framfor annet med 15 ukers høst- og vårsemester som følger skolens ferier og fridager
 • Forestillinger i høstsemesteret og vårsemesteret
 • Delta på andre konkurranser internasjonale ila året dersom du blir selektert til å representere DNBS&A (tilleggskostnad).
 • Sommertrening i juni forut for Valdres Sommerballett (tilleggskostnad).
 • Valdres Sommerballett siste uken i juni (tilleggskostnad)
 • Representere på mindre oppdrag og oppvisninger
 • World Ballet Grand Prix Norway – konkurranse , oftest noen dager i slutten av juni/starten av juli, www.wbgpnorway.com . (tilleggskostnad)

Vilkår og personvern:

Les mer om våre vilkår og personvern her.

Våre samarbeidspartnere