PROFESJONELL ELITETRENING

KLASSISK BALLETT,

TALENTGRUPPE 3b FRA 8-10 ÅR

Talentgruppe 3b

DNBS&A tilbyr elitetrening med undervisning opp til 6 dager i uken ved våre satsningspartier i klassisk ballett etter det anerkjente russiske ballettsystemet, «Vaganova metodikken». Metoden har sitt hovedsete i St. Petersburg, Russland, på Vaganova akademiet og på Bolsjoi akademiet i Moskva, Russland. Metodikken har en 300 år lang tradisjon og er verdensomspennende med sine legendariske dansere, koreografer og pedagoger. Den fremmer eleganse og styrke.

Treningen foregår systematisk og er en utdannelse frem mot profesjonell ballett/danse karriere.

Elevene undervises også i moderne/improvisasjon/meditasjon.

Talentgruppe: 3b fra 8-10 år (alder er veiledende)

Sted: Grenseveien 32 A, 0571 Oslo

Oppstart: Uke 35. Oppstart i januar bruker å være uke 3. (Sommerkurs/opptrening forut for semesterstart tilbys i ukene før oppstart)

Varighet: 1 år (2 semestre, bindende påmelding)

15 uker per semester. Vi følger skolens ferie og fridager.

Timeplanen er med forbehold for mindre endringer mot semesterstart.

Mandag kl 1800-1900 ballett

Tirsdag fri

Onsdag kl 1645-1800, kl 1800-1830 moderne (sammen med elever fra satsning ballett nivå 2).

Hvis du kun rekker moderne denne dagen, så starter moderne kl 1745 og varer til 1830.

Torsdag kl 1645-1815 ballett (evt trening på søndag om du ikke rekker denne dagen)

Fredag kl 1815-1915 ballett

Lørdag fri

Søndag kl 12-1330 ballett (valgfri)

Pris: kr. 12.500,-

Treningsklær:

Jenter: Drakt i hvit farge fra Grishko og matchende skjørt.

Gutter: Hvite ballett sko/hvite sokker, hvit singlet, sorte tights.

SØKNADSSKJEMA PROFESJONELL ELITETRENING, KLASSISK BALLETT

Søknadsskjema gjelder kun for nye elever.

Du må også registrere deg på knappen over. 

Oppstart uke 3 / 35

For nye elever:

For nye elever er det er mulig å registrere seg for opptak til profesjonell elitetrening ved semesterstart, men også å få mulighet til sekundært opptak dersom det er plass løpende gjennom året. Dersom man ikke kvalifiserer ut ifra profesjonelle kriterier, så kan det være mulig å få opptak som trainee (og delta på undervisningen, uten repertoire til forestillinger) dersom det er ledig plass.

Kriterier for opptak:

 • Godt fundament innen klassisk ballett
 • Inspirasjon, motivasjon og dedikasjon til å trene på elite nivå.
 • God musikalitet og fysikk, kunstnerisk innlevelse
 • God evne til å ta inn korreksjoner og koordinere nye bevegelser og koreografi.

Vurdering:

Søkerne vurderes ut ifra fysisk-, kreativt-, kunstnerisk- talent og motivasjon.

Søknaden gjelder for:

Alle som har en drøm om å bli ballettdanser og trene ballett på internasjonalt nivå.

Vedlegg:

Dokumentasjon, foto og film gjelder kun for søkere som ikke siste året har vært elev ved profesjonell elitetrening i ballett ved Den Norske Ballettskole & Akademi.

Ved flere eller større filer enn skjemaet tilsier, send link til YouTube, DropBox o.l. til post@dnbsa.no

Å være elev:

Å være elev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sin profesjonelle elitetrening i ballett er både givende og krevende. Du får trene med topp kvalifiserte og dedikerte pedagoger, og dersom talentet og potensialet til elevene holder profesjonelle kriterier og kan utvikles i stor nok grad, så gir undervisningen utvikling mot en profesjon innen klassisk ballett på internasjonalt nivå. DNBS&A har elever i jobb ved Nasjonalballetten og andre internasjonale ballettkompanier, og elever er prisvinnere ved internasjonale konkurranser og får opptak ved flere av de store internasjonale ballettakademiene. Ved DNBS&A får du anledning til å fordype deg i klassisk ballett og utvikle deg som danser i et spennende og kreativt repertoire, og i undervisningen får du med deg en kultur og utvikler en sterk karakter som du vil ha glede av for resten av livet, med overføringsverdier til alle livets områder. 

Dedikasjon til DNBS&A sitt utviklingsprogram:

Som eliteelev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sitt fulle utviklingsprogram dedikerer man seg til skolens liv og kunstneriske program, der skolen og pedagogene investerer arbeid og energi i elevene som innstuderer repertoire til forskjellige anledninger. Det forventes at elevene ved profesjonell elitetrening deltar på skolens årshjul med program:


 • Sommertrening i august (tilleggskostnad)
 • Prioritere undervisningen framfor annet med 15 ukers høst- og vårsemester som følger skolens ferier og fridager
 • Forestillinger i høstsemesteret og vårsemesteret
 • Delta på andre konkurranser internasjonale ila året dersom du blir selektert til å representere DNBS&A (tilleggskostnad), merk spesielt World Ballet Grand Prix Norway www.wbgpnorway.com i begynnelsen av juli (tilleggskostnad).
 • Sommertrening i juni forut for Valdres Sommerballett (tilleggskostnad).
 • Valdres Sommerballett siste uken i juni (tilleggskostnad)
 • Representere på mindre oppdrag og oppvisninger

Vilkår og personvern:

Les mer om våre vilkår og personvern her.