Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Visningstime, Talentgruppe 3 og 4, desember, Grenseveien. Nikoline foto.

DNBS&A