Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Visningstime, Talentgruppe 1 og 2, desember, Grenseveien. Nikoline foto.

DNBS&A