Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Visning/kosetime dans/teater kurs uke 51

Her er listen for visningstimer/kosetimer høsten 2015, se under!

NB!
"Visningstimer" er med foreldre/venner/publikum.
"Kosetimer" er kun for elever og pedagog, ikke foreldre/venner/publikum