Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Vil du bli en profesjonell ballettdanser?

Plakat for høstens kurs 2022 for Talentgruppene og DNBS&A Masterclass.