Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Vervekampanje! Refusjon i kursprisen når du verver dine venner!

Vi refunderer kursprisen din når du verver dine venner til våre kurs!

1 venn 250 kr

2 venner 500 kr

3 venner 800 kr

Send oss en epost på post@dnbs.no når vennene har registrert seg på kurs -)