Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Valdres Sommerballett 2022, utebilder, foto Gudmundur Jonsson

DNBS&A