Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Teaterundervisning med Musikalgruppa, ledet av pedagog Linda Moldal Andersen

DNBS&A

Foto: Photo_tamtam, i studio i Grenseveien ved Carl Berners pl.