Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Talefoten, mai 2018

Artikkel om programmer ved Valdres sommerballett