Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
student info engelsk..