Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Sommerskole i teater og musikal på DNBS&A

Plakat for sommerskole i uke 26 2022 hos DNBS&A.