Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Smittevernregler på våre ulike lokasjoner med kurs høsten 2021

Hovedregler for smittevern og praktisk info for oppmøte, og se under om det er noe spesielt ved din lokasjon (tidvis blir restriksjonene endret/strengere, da får dere egen epost/informasjon):

 1. Elevene kommer klare iført sitt treningsutstyr i så stor grad som mulig ved ankomst.
 2. Møt opp i god tid/presis. Ofte smekkes/låses døren slik at det ikke vil være mulig å komme inn i lokalene etter at timen har startet.
 3. Foreldre venter utenfor ved alle våre lokasjoner.
 4. Ha gått på toalettet hjemme og spist før timen starter.
 5. Ta med egen vannflaske merket med ditt navn til å ha når selve undervisningen pågår
 6. Pedagogen møter elevene ved hovedinngangen (se evt annet sted ved din lokasjon jf info under her, står ikke annet så møte ved hovedinngangspartiet), og går samlet inn. Pedagogen tar elevene med samlet ut igjen til hovedinngangen/møtestedet når undervisningen er ferdig.
 7. Se under for mer info vedr oppmøtested på de ulike lokasjonen. Står ikke annet så møter du ved hovedinngangen til din lokasjon og pedagogen vil hente elevene der. Og bringe elevene tilbake der etter undervisningen er ferdig.
 8. 1 meter regelen gjelder før og etter undervisning når elever og foreldre samles for å vente på elevene.

Grenseveien 32 A:

På grunn av Covid-19 har vi for tiden noen begrensninger som vi alle må forholde oss til.

Det vil komme endringer fra helsemyndighetene fremtiden, og da vil vi orientere forløpende.

 1. Det kan være maks 20 elever i salen (dette er tidvis strengere regulert, jf smittevern)
  Skulle kurset du ønsker å delta på være fullt, kan du settes på venteliste eller få andre alternative kurstilbud. Vi tar umiddelbart kontakt dersom vi får anledning til å øke antallet på kursdeltagere
  Partnertrening er tillatt, men med et begrenset antall partnere
 2. Garderobe og toalettene kan i begrenset grad brukes. Dette forutsetter god hygiene og vask, også av den enkelte elev
  Det anbefales å bruke toalettene så lite som mulig
 3. Reglen om en meters avstand gjelder i garderobene
  Ventearealene bør brukes meget begrenset da det er vanskelig å holde nødvendig avstand over tid. Det anbefales å vente ute, eller bare å gå seg en tur eller gjøre ærender. Men husk, det må til enhver tid være en meter mellom personer som ikke er i trening
  I enkelte av våre treningslokaler kan utleier ha andre regler som vi må følge som leietaker
 4. Barrér kan brukes, og må vaskes før og etter hver treningstime
 5. Antibac er plassert flere steder. De skal brukes
 6. Må du hoste eller nyse, så vend deg bort og host/nys i albuekroken eller i papirlommetørkle
  For å komme på trening, må hver enkelt være frisk. Føler du deg ikke helt frisk, så må du være hjemme
 7. Er noen rundt deg i familie eller venner syke på grunn av Covid-19, kan du ikke komme på trening
 8. I undervisningsøyemed er elevene og pedagog unntatt 1-metersregelen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning.
 9. Alternativ transport til kollektivtransport bør brukes så sant det er mulig
 10. Pedagog eller ledelsen kan bortvise elever fra treningen dersom regelverket ikke blir overholdt

Reglene er til for å ha et godt smittevern og til ta vare på hverandre og alle rundt oss, familie og venner.


Hasle skole:

 1. Dansesalen heter Studio rommet.
 2. Møt opp ved inngang C, evt inngang B om ikke inngang C er reparert/ fungerer.
 3. Inngangen er inn første bygningen som ligger på venstre side når du går inn på skolens område fra bilveien.
 4. Parkeringen vil bli regulert utover høsten, parker derfor på Kiwi, Rema 1000 eller andre nærbutikker i området.
 5. Pass på at eleven har gått på toalettet og har spist FØR pedagogen samler elevene for å gå inn til  undervisningen
 6. Foreldrene kan ikke komme inn i lokalene. De oppfordres til å gjøre andre ærender. NB dette gjelder ikke foreldre til de yngste barna eller forelder som vet at barnet trenger å ha foreldrene i nærheten. Pedagogen vil iblant da kunne sende eleven ut til sin forelder der de møttes før de ble tatt inn til undervisningen sin dersom barnet gir uttrykke for å ville treffe sin forelder.
 7. Møt opp i god tid, spesielt i starten av semesteret
 8. Døren smekkes /låses gjerne når pedagogen tar elevene inn, så ikke kom for sent
 9. Foreldre til de yngste venter utenfor inngangen i tilfellet barnet trenger assistanse av sine foreldre.
 10. Det er vinduer inn til salen der man kan se utenfra og inn, så ikke stå ved vinduet da det vil forstyrre elevene i sin undervisning. Foreldrene som holder seg i nærheten finner seg et sted å stå uten at de viser seg i vinduet


Årvoll skole:

 1. Treningen foregår i lekesalen.
 2. Foreldrene møter opp utenfor lekesalen, det er et område som du ser hvis du går inn hovedinngangen til skolegården - det er en trapp/rullestolrampe. Der er det også tak dersom det regner. Garderobene og lekesalen er like innenfor. (Det er ikke lang vei dersom de yngste av barna skulle trenge sin forelder.)
 3. Foreldre venter utenfor, foreldrene får ikke gå inn i bygningen.
 4. Pedagogen henter elevene og tar dem med inn i lekesalen til undervisning og så tar dem tilbake til oppmøtestedet etter undervisningen


Folkets hus på Kjelsås:

Hoveddøren låses under selve undervisningen.
Pedagogen samler elevene på trappen og går inn med dem og kommer ut med dem på trappen igjen etter undervisning.
NB! Yttersko tas av i mellomgangen, evt dersom det er liten plass så sett dem rett inn til venstre i møterommet. Yttersko skal ikke brukes inne, verken i møterommet eller i treningssalen.

Trikkehallen på Kjelsås:

 1. Barna slippes inn hoveddøren og ut sidedøren for å holde alt så adskilt som mulig
 2. Det holdes 1 m avstand mellom elevene (maks 20 elever pr gruppe), i undervisningsøyemed er det unntak fra 1 m regelen.
 3. Foreldrene står utenfor bygningen ved levering, elevene går inn ferdig påkledd treningstøy og møtes av pedagogen utenfor.
 4. Etter hver gruppe desinfiseres håndtak og andre flater som det har vært kontakt på. Dette gjøres av instruktøren.
 5. Garderober/knagger benyttes ikke.
 6. Toalett kan brukes kun i nødstilfelle, og da må det desinfiseres etterpå av foreldrene.
 7. Sørg for at elevene berører minst mulig
 8. Deltakere bør oppfordres til å unngå offentlig transport
 9. Elever eller instruktører som er syke og har symptomer på luftveisinfeksjon skal bli hjemme.

 

Bergtunet barnehage:

Inngangen: Gå til det røde stabburet, gå inn porten nærmest stabburet.
Inn glassdøren som ligger ca 20 meter lengre frem.
Foreldrene venter utenfor ved stabburet

Døren smekkes automatisk og det er kun pedagogen som kan åpne den.
Derfor må dere være presise, så kom i god tid.
Pedagogen tar elevene inn samlet og ut samlet, og åpner med sitt inngangskort.

Foreldre venter uten ved stabburet.
Elevene kommer inn og barnehage området og samler seg utenfor glassdøren som leder inn til bygningen.
Pedagogen møter elevene og tar dem samlet inn til undervisningen, og tar dem samlet tilbake ut på barnehagens uteområdet og så kan barna gå ut til sine foreldre som venter ute ved stabburet.
Det er bare pedagogen som har inngangskort.
Døren smekker og låses og kan bare åpnes med inngangskortet.
Pass på å gå på på toalettet og spist før du møter opp til undervisningen din.

Nedre Bekkelaget skole:

Undervisningen foregår i gymsalen. Foreldrene venter ute, utenfor ved hovedinngangen til skolen.
Pedagogen møter dere ved hovedinngangen til skolen og tar elevene med inn. Elevene kommer tilbake med pedagogen til der hvor de møttes i utgangspunktet før timen startet.