Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år

STOR OG LITEN

DNBS&A

Stor Og Liten To Pluss
Stor & liten 2+ (lørdager på Carl Berner)
Stor & Liten Man
Stor & liten 2+ (mandager på Carl Berner)