Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Oppland Arbeiderblad, juni 2019

Ballettens Ronaldo er i Fagernes ved Valdres sommerballett