Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Oppland Arbeiderblad, June 2019

The superstar of ballet is in Valdres sommerballett