Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Oppland Arbeiderblad, desember 2018

Om turne til Fagernes kulturhus i samarbeid med kulturskolene i Valdres og FRIKAR