Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
NRK TV Østnytt juni 2019