Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
NRK TV Østnytt June 2019