Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
NRK radio juni, reportasje om Valdres sommerballett 2018