Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
NRK radio, juni 2019