Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
NRK radio June 2019