Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
NRK Radio 5 July 2019 (about 1 min 40 sec in the link)