Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
NRK Radio 5 juli 2019 (ca 1 min 40 sek inn sendingen)