Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Nøttenknekkeren og den allergiske Klara, 9 november 1300, Bærum kulturhus

DNBS&A