Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Nøtteknekkeren og den allergiske Klara, 9. desember 16:30, Bærum kulturhus

DNBS&A