Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Nøtteknekkeren i samarbeid med Ellens ballettskole i Ski og DNBS&A, Kolben kulturhus, desember 2023, foto: Tamara Dragovic

DNBS&A