Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Nordre Aker Budstikke, januar 2020, om utviklingen fra 2005 ved etablering frem til nå.