Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Nordre Aker Budstikke, august, 2018.