Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Kulturnett Oppland, juni 2019