Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Kulturnett Oppland, June 2019