Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Klassiskmusikk.com, juni 2019