Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Juleforestillinger i Trikkehallen på Kjelsås 12.-14. nov. 2022

Plakat for Juleforestillinger med dans og teater for hele familien.