Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år

IKYA MEDITASJON

DNBS&A

BLI EN ENDA BEDRE DANSER OG FÅ MER UT AV BALLETTRENINGEN DIN VIA IKYA Meditation™

– FOKUS, SENTRERING, PRESTASJON, BALANSE, INDIVIDUALITET, KROPPSBEVISSTHET OG MESTRING

Vi vet at for å nå et høyt nivå i ballett og all idrett, så krever det en innsats langt utover det vanlig fra den enkelte. Store mengder trening, skole, privatliv og kroppens restitusjon skal kombineres på best mulig måte, samtidig som man hele tiden pusjer sine grenser for å prestere bedre.Den Norske balletskole & Akademi gir elevene et verktøy slik at de kan mestre sin totale livsarena, og legger tilrette for at elevene kan nå sitt fulle potensiale. Gjennom IKYA Meditation™ får elevene verktøy til å blomstre i sin hverdag, på trening og i sceneprestasjoner.

For den som praktiserer IKYA Meditation™

Alle inntrykk som vi utsettes for hver dag skaper enorme mengder stress. IKYA Meditation™ bistår i å forløse det emosjonelle, mentale og fysiske stresset som mennesker opplever. Da man oppnår bedre helse, større prestasjoner innen balletten og en stressfri hverdag, blir det lettere å komme i riktig fokus for det en ønsker å oppnå i balletten og i livet.

IKYA Meditation™ er en unik støtte, i det hele livet og også kroppen inkluderes. En blir god på å være i meditativt fokus midt i hverdagen, da det er en aktiv meditasjon som aktiviserer alle delene av mennesket. Dette er en unik meditasjonsmetode som påvirker hvordan hjernen, nervesystemet og emosjonene reagerer assosiativt på verden omkring. Stress, spenninger og blokkeringer slipper tak og man bli «sentrert» og kan møte sitt eget liv på en mer konstruktiv måte. I denne tilstanden lærer man raskere og kroppen nyter ballettreningen i høyere grad fordi alt «flyter» bedre i alle delene av oss.

Koblingen mellom psyke og kropp er ekstremt viktig for å utvikle sitt fulle potensial. Via IKYA Meditation™ fremmes de iboende og individuelle egenskapene hos elevene slik at de lettere kan stake ut sin retning og karriere, stå støtt som ballettdanser og gripe publikum med sin unike kunstneriske karakter.

Prestasjonsfremmende:

En kan pushe kroppen til et visst punkt rent fysiologisk, men så er det psyken som avgjør hvor langt man kommer når det virkelig gjelder og hvem som er best på toppen. Det kreves at man er «tilstede» og i ett med deg selv for å kunne yte sitt beste og få frem kunsten i balletten. IKYA Meditation™ understøtter hver enkeltes unikhet og uttrykk som artist i dansen, noe vi legger stor vekt på i den ballettformen som undervises på Den Norske Ballettskole.Ballettdansere, toppidrettsutøvere – alle som er opptatt av å prestere – vil merke at de med IKYA Meditation™ kommer dypere inn i sin kjerne og finner punktet hvor alt i en trekker i samme retning.

Når man først har lært og praktiserer IKYA Meditation, vil danserne som har gått ved Den Norske Ballettskole & Akademi ha et verktøy for mestring og prestasjon for resten av sin dansekarriere. I møtet med utfordringer, vil man lettere se muligheter og oppleve vekst og utvikling i livene sine.

May-Britt Aasen og Else Mulvik, to dyktige og erfarne IKYA terapeuter og instruktører som benytter prestasjonsfremmende verktøy for ungdom/voksne som trener mye.

May-Britt Aasen

mob/ sms: + 47 9583 6887

e-post: may-britt@ikyaklinikken.no

Ernæring og kosthold – for å ta vare på kroppen, forebygge skader, raskere restitusjon og økt prestasjon. Smarte løsninger i en travel hverdag.

IKYA Individuell Behandling™: La alle delene i deg bli samkjørt, kropp, tanker og følelser slik at du er mer tilstede og får større utbytte. Også nyttig for å mestre travle dager på en bedre måte.

IKYA Healing™: Gjenoppretter balanse, harmoni og glede – gir bedre prestasjon og større utbytte på trening og i livet. Helbreder og øker livskraft og energi. Åpner opp for å uttrykke din unikhet og talenter.

Else Mulvik

mob/sms: + 47 9240 3903

e-post: else@ikyaklinikken.no

IKYA Meditation™: Performance, mestring, stressmestring og sterkere tilstedeværelse for læring og prestasjon- både på trening, på scenen og i hverdagen.

Kropp og sinn – din unikhet, styrke og fokus kobles tettere sammen.

IKYA Massasje™: Assistere med skadebehandling og økt kroppsbevissthet – når kroppen trenger ekstra pleie og styrke, bryte gamle følelser, tanker og skader med at kroppen og sinnet kan få hjelp til ny innlæring.

Dette er hva de profesjonelle sier om deres opplevelse av IKYA Massasje™:

Ksenia Zvereva, freelance international choreographer:

“A stressful mind and soul is a barrier to creativity. A regular massage relaxes and tones the muscles. But the mind needs a deeper treatment. Being very stressed, I got some massage. Not a regular massage just for the body but a massage for the mind AND body. I felt that my mind started letting go of the stress and all the thoughts, and the body began to relax in a new way…. the result was unbelievable… I felt stronger and lighter on the same time. And thirdly, I was just in great mood. Thank you so much for this experience”

Adeline Pastor, first soloist Alto Ballet Essen:

«Us as dancers, we can make our muscle relax with a simple massage but the mind and the soul don’t get to rest as easy as the body. I am a full working mum of 3 and sometime, I don’t think enough about me. What the bodywork/massage  did for me in just 3 times with your therapy was that my mind and my soul got finally after some years rested. I felt lighter and stronger at the same time.»