Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
“Happy On Stage!” 3.-4. desember 2016 Trikkehallen på Kjelsås