Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Groruddalen avis, august 2018