Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Groruddalen avis, Aug 2018