Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Gratis musikal workshop og audition 23. mai 2022

Plakat for musikalgruppene hos DNBS&A 2022.