Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
”Grand Prix Kiev”, ballettkonkurranse, mars, Foto: Irene Jansson

DNBS&A