Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
God jul og godt nyttår/Merry Christmas and Happy New Year December 2016!!

julekort-dans-teater-des-2016