Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Galleri 2014 Ballettforestilling mai, Folketeateret og IndanceHellas juli

DNBS&A