Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Finansavisen, mai 2019

Gründere og søstre som driver en skole der talenter dyrkes og utvikles til nasjonal og internasjonal ballettkarrierer.