Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
En-gang-i-uken ballettkurs; siste time/visning vår 2017/start høst 2017

OPPSTART FOR ALLE KURS HØSTEN 2017 UKE 35 (BORTSETT FRA NOEN KURS PÅ BALLETT ELITE SATSNINGSPARTIER)

Ballett en gang i uken/ ballett småbarnsgrupper visning vår 2017,
familie og venner kan da komme og se, det er til vanlig tid og vanlig kurssted:

Visningstimene er også siste time for sesongen,
bortsett fra for OIS Ballet Kindy/preschool WED 15.15-16.00.
Trikkehallen Ballett 4-5 år MAN kl.17.00-17.45                                     visningstime UKE 21
Trikkehallen Ballett 6-8 år MAN kl.17.45-18.30                                     visningstime UKE 21
Ballett Disen skole/AKS, man, kl 14.30-15.15, 1. klasse                       visningstime UKE 21
Ballett Disen skole/AKS, man, kl 15.15-16.00, 2.-3. kl                           visningstime UKE 21
Abel loftet Ballett 4 - 5 år TIRS kl.17.30-1815                                        visningstime UKE 20
Abel loftet Ballett 6 -8 år TIRS kl.18.15-19.30                                        visningstime UKE 20
Grensev Ballett 4-5 år TIRS kl.17.30-18.15                                           visningstime UKE 20
Grensev Ballett 6-8 år TIRS kl.18.15-19.00                                           visningstime UKE 20
Grensev Ballett 9-11 år TIRS kl.19.00-20.00                                         visningstime UKE 20
OIS Ballet year 1-4 MON 15.15-16.00                                                   visningstime UKE 22
OIS Ballet Kindy/preschool WED 15.15-16.00                                       visningstime 10 mai
NB!!!! Siste gang 7 juni for
OIS Ballet Kindy/preschool WED 15.15-16.00

Årvoll skole Ballett 6-7 år MAN kl.16.15-17.00                                      visningstime UKE 22
Årvoll skole Ballett 3-5 år MAN kl 17.00-17.45                                      visningstime UKE 22
Korsvoll skole aks Ballett 1.kl FRE kl.14.00-14.45                                visningstime UKE 20
Korsvoll skole aks Ballett 2.-3.kl FRE kl.14.45-15.30                            visningstime UKE 20
Nedre bekkelaget Ballett/jazz 5-7 år TORS kl.17.15-18.00                   visningstime UKE 20
(Ballett Ungdom Grenseveien                                                               kosetime UKE 20 fri 17 mai)