Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Eikernytt, september 2019

Artikkel om Joakim Visnes og hans satsning på klassisk ballett ved DNBS&A